Juridisch specialisten voor overheid, zorg en welzijn

Vijverberg Juristen is een kantoor met topexpertise op een aantal specifieke juridische aandachtsgebieden: een kantoor met specialisten. Dat is de meerwaarde als u bij ons komt voor advies, een cursus of een interim-professional.

Meer over Vijverberg

Foto van een hamer

De schaarse omgevingsvergunning

Publicatie | De schaarse omgevingsvergunning

Publicatie

Dat een omgevingsvergunning voor het afwijkend gebruiken van het bestemmingsplan (hierna: omgevingsvergunning) - in samenhang met een andere schaarse vergunning of ontheffing - schaars kan zijn is nu diverse malen bevestigd door de Raad van State. Voor het eerst in de uitspraak van 27 september 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2611) en vlak daarna in de uitspraak van 4 oktober 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2663). De jurisprudentie over schaarse vergunningen zag tot voor kort met name op vergunningen voor kansspelen op grond van de Wet op de kansspelen en ontheffingen voor de zondagopenstelling van supermarkten op grond van de Winkeltijdenwet. Recentelijk heeft de Raad van State advocaat-generaal Widdershoven verzocht of naar zijn oordeel bij een ruimtelijk besluit, zoals een rijksinpassingsplan of de bijbehorende omgevingsvergunning, sprake kan zijn van een situatie waarbij schaarse publieke rechten worden verdeeld. Dit is stof voor een volgende publicatie.

In deze publicatie leggen we eerst uit wat schaarse vergunningen zijn, waarna we een schets van de genoemde uitspraken geven.

 

Naar de publicatie