Juridisch specialisten voor overheid, zorg en welzijn

Vijverberg Juristen is een kantoor met topexpertise op een aantal specifieke juridische aandachtsgebieden: een kantoor met specialisten. Dat is de meerwaarde als u bij ons komt voor advies, een cursus of een interim-professional.

Meer over Vijverberg

Foto van een hamer

Privacy: de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Publicatie | Privacy: de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Publicatie

Op 25 mei 2018 vervangt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG heeft dan rechtstreekse werking in alle lidstaten van de Europese Unie. Hierdoor ontstaat een gelijk niveau van bescherming van persoonsgegevens in de lidstaten. Er is echter een aantal onderwerpen dat op nationaal niveau geregeld moet worden. In Nederland gebeurt dat in de Uitvoeringswet AVG. Deze wet is op 13 maart 2018 door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu ter beoordeling bij de Eerste Kamer. In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen die in deze Uitvoeringswet worden geregeld.

Naar de publicatie