Juridisch specialisten voor overheid, zorg en welzijn

Vijverberg Juristen is een kantoor met topexpertise op een aantal specifieke juridische aandachtsgebieden: een kantoor met specialisten. Dat is de meerwaarde als u bij ons komt voor advies, een cursus of een interim-professional.

Meer over Vijverberg

Foto van een hamer

Publicatie | Hoe lang mogen persoonsgegevens worden bewaard?

Bewaren van persoonsgegevens

Als een organisatie persoonsgegevens verwerkt, dient dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens te worden gemeld, tenzij het Vrijstellingsbesluit Wbp daar ontheffing voor verleent. In dit Vrijstellingsbesluit zijn termijnen opgenomen waarbinnen persoonsgegevens moeten worden verwijderd. Verwijderen staat hierbij niet gelijk aan vernietigen! Voor sommige gegevens geldt dat deze gedurende een bepaalde periode niet vernietigd mogen worden. Ze moeten worden bewaard in het archief. Welke bewaartermijnen gelden er?

Naar de publicatie


Recente publicaties