Juridisch specialisten voor overheid, zorg en welzijn

Vijverberg Juristen is een kantoor met topexpertise op een aantal specifieke juridische aandachtsgebieden: een kantoor met specialisten. Dat is de meerwaarde als u bij ons komt voor advies, een cursus of een interim-professional.

Meer over Vijverberg

Foto van een hamer

Feitenonderzoek bij ontslag op staande voet: handel snel en goed!

Publicatie | Feitenonderzoek bij ontslag op staande voet: handel snel en goed!

PublicatieAan ontslag op staande voet in het arbeidsrecht en strafontslag in het ambtenarenrecht gaat vaak een feitenonderzoek vooraf. De bedoeling hiervan is te toetsen of inderdaad sprake is van een ontslagsituatie. Dat feitenonderzoek moet zorgvuldig gebeuren en zeker bij ambtenaren gaat daar meestal een tijdje overheen. Het doen van onderzoek staat echter op gespannen voet met de eis van onverwijldheid die bij ontslag op staande voet in het arbeidsrecht geldt. Deze eis geldt bij strafontslag in het ambtenarenrecht niet. Maar let op! Met de inwerkingtreding van de Wnra gaat dit veranderen. In deze publicatie beantwoorden wij de vraag of een feitenonderzoek voorafgaand aan ontslag op staande voet mogelijk is en hoe lang een dergelijk onderzoek mag duren om nog aan de onverwijldheidseis te voldoen.

Naar de publicatie