Juridisch specialisten voor overheid, zorg en welzijn

Vijverberg Juristen is een kantoor met topexpertise op een aantal specifieke juridische aandachtsgebieden: een kantoor met specialisten. Dat is de meerwaarde als u bij ons komt voor advies, een cursus of een interim-professional.

Meer over Vijverberg

Foto van een hamer

Ziekte, disfunctioneren of arbeidsconflict?

Publicatie | Gedeeltelijke transitievergoeding bij vermindering arbeidstijd

Publicatie

De werkgever is een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt voortgezet én de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd. Hoe zit het als de werknemer structureel minder uren moet gaan werken wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische omstandigheden? Is de werkgever dan ook een transitievergoeding verschuldigd? Onlangs heeft de Hoge Raad deze vraag bevestigend beantwoord: onder omstandigheden is de werkgever bij vermindering van de arbeidstijd een gedeeltelijke transitievergoeding verschuldigd. In deze publicatie leggen wij uit in welke situaties dit het geval is.

Naar de publicatie


Recente publicaties

23-10-2018
Ambtenarenrecht Arbeidsrecht
03-10-2018
Aanbestedingsrecht en contractenrecht Bestuursrecht