ISO-certificering

Vijverberg is op het gebied van kwaliteit en milieu ISO-gecertificeerd.

ISO 9001 certificaat

BSI ISO 9001:2015Om de missie en kwaliteitsdoelstellingen van Vijverberg te realiseren, is een hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening noodzakelijk. De kwaliteit van de producten en diensten in relatie tot de prijs, is in grote mate bepalend voor opdrachtgevers om voor Vijverberg te kiezen. Het beleid van Vijverberg is gericht op continue verbetering van de processen om de kwaliteit van de producten en diensten zeker te stellen en te verbeteren en de efficiency te optimaliseren.BSI ISO 14001:2015

ISO 14001 certificaat

Ook Vijverberg gaat voor een beter milieu. Hoewel onze activiteiten een geringe negatieve invloed hebben op het milieu, zijn wij alert op milieuaspecten zoals het energieverbruik. Vijverberg streeft op basis van de uitgevoerde inventarisatie van de milieubelasting naar het reduceren van het energieverbruik. Het energieverbruik van apparatuur wordt betrokken bij het inkoopbeleid.

NEN 4400-1 certificaat

Vijverberg Detachering beschikt voor haar salaris- en fiscale administratie (loonbelasting en omzetbelasting) in verband met het ter beschikking stellen van juristen en andere professionals over het SNA-keurmerk. De administratie van Vijverberg Detachering wordt tweemaal per jaar door onafhankelijke auditor VRO doorgelicht aan de hand van de normen van NEN 4400-1. U kunt het certificaat raadplegen in het register op www.normeringarbeid.nl.