Omgevingsrecht

Activiteiten van burgers, bedrijven en overheden kunnen invloed hebben op onze fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving omvat onder meer bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed. Het omgevingsrecht regelt de ordening en de bescherming van de fysieke leefomgeving en stelt grenzen aan de activiteiten die daarop invloed hebben.

Omgevingswet

Het omgevingsrecht is nu te vinden in 26 wetten, 120 AMvB’s en 65 visies op het gebied van bouw, natuur, waterbeheer en ruimtelijke ordening. In de nieuwe Omgevingswet, 4 AMvB’s en een ministeriële regeling worden deze regelingen samengebracht. De Eerste Kamer heeft de Omgevingswet in maart 2016 aangenomen. Met de invoering zal nog geruime tijd zijn gemoeid; het streven is de Omgevingswet in 2021 in werking te laten treden. Dan ontstaat een samenhangend en inzichtelijk stelsel van planning, besluitvorming en procedures in het omgevingsrecht.

Advies en hulp

Om in de nog versnipperde regelgeving de weg te vinden, is een kunst apart. In de fysieke leefomgeving zijn de belangen bovendien vaak tegenstrijdig. De wens van de één leidt gemakkelijk tot een bezwaar van de ander. Het begeleiden van gebiedsontwikkeling, het (vooraf) toetsen van bestemmingsplannen en vergunningen, het sluiten van intentie- en samenwerkingsovereenkomsten, planschade / nadeelcompensatie, handhaving en het voeren en begeleiden van (spoed)procedures. De juristen van Vijverberg beschikken over actuele kennis over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het omgevingsrecht. Ook volgen zij de ontwikkelingen van de Omgevingswet op de voet. Juristen van Vijverberg kunnen u adviseren en helpen bij het afhandelen van een lastige kwestie. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Geen bijpassende cursussen gevonden. Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ons cursusaanbod.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde publicaties

Geen gerelateerde publicaties gevonden. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media